Mokykla LLMM

 

LLMM Struktura 1 lt

 

LLMM PROGRAMA

LLMM programa lt

Organizuojamas priėmimas į Lietuvos liaudies medicinos mokyklą

Lietuvos liaudies medicinos mokykla (LLMM) dalyvauja Bendrajame priėmime, kurį organizuoja Lietuvos liaudies medicinos asociacija (LLMA), Bendrajam priėmimui organizuoti (BPO).

BENDROJI PRIĖMIMO Į LIETUVOS LIAUDIES MEDICINOS MOKYKLĄ TVARKA

  • Lietuvos liaudies medicinos mokykloje (LLMM) gali studijuoti kiekvienas asmuo turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, siekiant įgyti papildomų kvalifikacijų, tobulinti įgytą kvalifikaciją bei tenkinti pažinimo poreikius pagal LLMM studijų programą.
  • Išsilavinimas, įgytas baigus LLMM studijų programas, pagal kurias suteikiamas profesinis laipsnis ir kvalifikacija pripažintas Lietuvos liaudies medicinos asociacija (LLMA) nustatyta tvarka, kaip lygiavertis užsienio liaudies medicinos (LM) išsilavinimas.
  • Nuolatinių studijų trukmė yra 3-4 metai.

________________________________________________________________

INFORMACIJA APIE STUDENTŲ REGISTRACIJA IR PRIĖMIMĄ TEIRAUKITĖS 

Skyriuje /Kontaktai/el. paštas: info.llmmokykla@gmail.com arba tel.: (+370) 61433558

________________________________________________________________

STOJANTIEMS 

1. Pateikti laisvos formos prašymą Lietuvos liaudies medicinos mokyklos (LLMM) rektoriaus vardu.

2. Susipažinti ir pasirašyti sutarti.

3. Susimokėti už vienu metu mokslo metus.

_______________________________________________________________

PRAŠYMAS

Prasymas PVZ 1

SUTARTIS

sutartis 1

sutartis 2

 

_____________________________________________________________________

2019 – 2020 m. MOKYMO METŲ PROGRAMA

Bendras susirinkimas: 

Rugpjūčio m. : 23d.; 24d.; 25d.

Apie vieta bus pranešta papildomai.

_________________________________________________________________

PASKAITŲ 2019 – 20m. GRAFIKAS

1. Bendroji liaudies medicina

 Rugsėjo m.: 4d.; 5d.; 6d.; 11d.; 12d.; 13d.

2. Žolininkystė

Rugsėjo m.: 18d.; 19d.; 20d.; 25d.; 26d.; 27d.

3. Asmenybių tipologija

 Spalio m. : 9d.; 10d.

4. Kinų tradicinė medicina

Lapkričio m. : 20d.; 21d.

 Lapkričio m. : 27d.; 28d.

 Gruodžio m. : 

7. Psichologija

 Gruodžio m. : 4d.; 5d.; 11d.; 12d.

8. Fenotipologija

 Gruodžio m. : 18d.; 19d.

9. Hirudologija

Vasario m. 25d.; 26d.

 Kovo m. : 3d.; 4d.

10. Manualine terapija

 Kovo m. : 11d.; 12d.; 18d.; 19d.

11. Neopsichologija

Kovo m.: 25d.; 26d.

12. Metafizika

 Gegužes m.: 10d.; 11d.;17d.; 18d.

13. Fenotipologija

Gegužes m.: 13d.; 14d.; 20d.; 21d.

 Birželio m.: 4d.

14. Asmenybių tipologija

Birželio m.: 11d.; 12d.

 

STUDIJŲ PROGRAMOS IR SUTEIKIAMAS LAIPSNIS, KVALIFIKACIJA. 

1 lentelė

 

STUDIJU
PROGRAMA

 

LLMM Studijų kaina vieneriems metams

 

Studijų forma ir trukmė

 

SUTEIKIAMA
KVALIFIKACIJA

NL*

IN*

 

Lietuvos liaudies medicinos fakultetas

 

Bendroji liaudies medicina

1350€ NL*

1300€ IN*

3

4

 

Liaudies medicinos specialisto kvalifikacija

 

Žolininkystė

1350€ NL*

1300€ IN*

3

4

 

Žolininko – fitoformacininko kvalifikacija

 

Tradicinė kinų medicina

1350€ NL*

1300€ IN*

3

4

 

Kinų medicinos specialisto kvalifikacija

 

Manualinė terapija

1350€ NL*

1300€ IN*

3

4

 

Manualinės terapijos specialisto kvalifikacija

 

Hirudologija

1350€ NL*

1300€ IN*

3

4

 

Hirudologijos specialisto kvalifikacija

 

Neopsichologija

1350€ NL*

1300€ IN*

3

4

 

Neopsichologijos specialisto kvalifikacija

 

Fenotipologija

1350€ NL*

1300€ IN*

3

4

 

Fenotipologijos specialisto kvalifikacija

*Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, IN – internetinės studijos.