KVIEČIAME TAPTI LIETUVOS LIAUDIES MEDICINOS ASOCIACIJOS NARIU

Lietuvos liaudies medicinos asociacijos (LLMA) tikslas – vienyti fizinius, juridinius asmenis, kurie prisidėtų prie asociacijos tikslų įgyvendinimo: propaguoti sveika gyvenimo būdą, skleisti įvairiose medijose informaciją apie papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros tradicijas ir naudą, atstovauti Asociacijos interesus kitose valstybėse ir tarptautinėse organizacijose. LLMA savo veiklą vykdo nuo 2003 m. balandžio 29 d., turi ilgametę patirtį organizuodama įvairiausio pobūdžio renginius, seminarus ir paskaitas sveikatos ir sveikatinimo tema, asociacija įkūrė Lietuvos liaudies medicinos mokyklą, kurioje galima įgyti žinių ir kompetencijų tokiose srityje kaip: liaudies medicina, rytų medicina, žolininkystė, psichologija, manualinė terapija, hirudologija, asmenybės tipologija.

Lietuvoje priimtas 2020 m. sausio 14 d. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas Nr. XIII-2771. Šis įstatymas sureglamentavo vertimosi papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra Lietuvos Respublikoje sąlygas, be kita ko, apibrėžė natūraliosios ir liaudies medicinos veiklos galimybes Lietuvoje. Aktualią šio įstatymo redakciją galite rasti apačioje pateiktoje nuorodoje. Šio įstatymo priėmimas paskatino suburti tikrų savo srities specialistų stiprią komandą, kuri galėtų atstovauti atitinkamos srities bei Asociacijos interesus, įgyvendinant šį įstatymą. Mūsų asociacija jau kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir išreiškė norą bendradarbiauti rengiant Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus ir yra pasiruošusi pagal atitinkamas kompetencijas teikti būtiną informaciją. Gavome kvietimą dalyvauti sveikatos priežiūros plėtros komiteto atrankoje, kurioje turėsime teisę deleguoti atstovus į šį komitetą. Manome, kad asociacija sukuria puikią erdvę bendradarbiauti, dalintis patirtimis, ugdyti kompetenciją bei prisidėti stiprinant netradicinės medicinos pažangą Lietuvoje, kad ji taptų vertinama, užtikrintų aukščiausią paslaugų kokybės lygį ir prisidėtų prie geresnio žmogaus fizinės sveikatos ir dvasinės gerovės puoselėjimo bei ligų sukeltus negalavimų palengvinimo.

Nauda nariams:

  • Jūs galite prisidėti prie papildomos ir alternatyvios medicinos stiprinimo ir populiarinimo Lietuvoje. Nariai yra kviečiami aktyviai prisidėti prie naujų ar keičiamų LR teisės aktų rengimo. Taip pat gali dalyvauti įvairiose asociacijos inicijuojamose veiklose;
  • Profesinių žinių gilinimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant Asociacijos rengiamuose renginiuose. Kiekvienas narys turės galimybę bendrauti su tarptautinio ir nacionalinio pripažinimo susilaukusiais specialistais bei mokslininkais iš įvairių šalių, kurie yra kviečiami į LLMA organizuojamus renginius;
  • Kiekvienas narys gali dalyvauti diskutuojant ir sprendžiant aktualias alternatyvios ir papildomos medicinos mokslines ir praktikos problemas, dalintis savo patirtimi ir praktiniais patarimais su LLMA nariais;
  • Jūs tapsite papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą puoselėjančios asociacijos dalimi, kuri turi pripažintą Lietuvos vardą, turėsite galimybę atstovauti Asociaciją tarptautinėse konferencijose, taip pat atstovauti savo sritį įvairiose valdžios institucijose;
  • Galimybė tapti Lietuvos liaudies medicinos mokyklos (LLMM) dalimi, atstovauti savo sritį, bei papildyti LLMM programą;
  • Vykdomi įvairūs seminarai, mokymai bei stovyklos sveikatos temomis, kuriose Jūs taip pat galėsite dalyvauti kaip pranešėjai ar dalyviai;
  • Dalyvaujame savivaldybių skelbiamuose konkursuose, skatinant liaudies medicinos puoselėjimą ir sklaidą – Jūs galėsite būti to dalimi;
  • Galimybė rengti įvairius renginius, konferencijas bei seminarus vietoje gamtoje, kuri pritaikyta didelėms auditorijoms, nuošaliai nuo miesto, jaukaus miško apsuptyje;
  • Turėsite išskirtinę galimybę bei nuolaidą įsigyti ypatingų bioimuno stimuliatorių ir reguliatorių tokių kaip: tikrasis ženšenis (Panax ginseng C.A. MEY) ir širdinė aralija (Aralia cordata Thunb), kuri auginama Lietuvoje pagal senąsias tradicijas.

Tad kviečiame visus tapti mūsų asociacijos dalimi, kartu mes galime nuveikti daug darbų visuomenės ir papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros labui.

Daugiau informacijos apie LLMA veiklą galite rasti www.llma.lt

Nuoroda į įstatymą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab6ef080429b11ea829bc2bea81c1194