KAS VYKSTA SU SIELA PO MIRTIES

Siela 5 - 2KAS VYKSTA SU SIELA 3, 9 ir 40 DIENOMIS PO MIRTIES

Krikščionybėje yra savų supratimų apie tai, kas vyksta su siela, kai žmogus numiršta. Bažnyčios tarnautojai mano, kad siela pereina įvairius valymo etapus ir tik paskui ji gali pakliūti į Rojų (arba į pragarą). Nuo senų laikų įprasta paminėti mirusį žmogų tam tikromis dienomis, bet ar žinote, kas tuo metu vyksta su siela? Praskleisiu paslapties šydą, kad galėtumėte tai išsiaiškinti.

3 dienosSiela 4 - 3

Per pirmas dvi dienas siela neturi jokių apribojimų. Būtent šiuo metu ji aktyviai juda į skirtingus mūsų pasaulio taškus. Jei nori, ji stebi artimus žmones arba žiūri, kas vyksta kitose vietose. Laisvas judėjimas baigiasi trečią dieną po mirties. Tada Aukščiausiasis kviečia sielą į teismą.

9 dienos

Kitomis dienomis siela lieka Rojuje. Šis laikas yra būtinas, kad ji pamirštų apie savo žemiškąjį gyvenimą.Siela 3 - 4 Velionis nebeprisimena apie savo giminaičius, o stebi tuos, kurie yra Rojuje. Devintą dieną po mirties Dievas kviečia sielą į teismą.

Todėl priimta paminėti žmogų būtent šiuo laiku. Reikia nuoširdžiai melstis už jį ir prisiminti viską, kas buvo gera jo gyvenime. Negalima labai liūdėti arba, priešingai – labai džiaugtis. Dievas turi priimti sprendimą, ar pakankamai daug gerų darbų padarė žmogus, kad liktų Rojuje.

40 dienų

Jau po 9 dienų sielos laukia eilinis išbandymas. Kartu su angelais ją išsiunčia į pragarą, kad pamatytųSiela 6 - 5 visus jo siaubus. Šis laikas yra būtinas visiškam atgailavimui. Siela lieka pragare iki 40 dienų, kai Viešpats vėl ją iškviečia. Ypač po šio išbandymo Dievas priima galutinį sprendimą.

Norėdami padėti sielai patekti į Rojų, šią dieną taip pat reikia nuoširdžiai melstis už mirusįjį. Reikia kreiptis į Visagalį ir prašyti jo palikti žmogų danguje.  Prisiminkite visą gerumą, ką prisimenate apie jį.