Karlas Gustavas Jungas

Carl_Jung_1912

Karlas Gustavas Jungas teigė, jog ne tik instinktai (Instinktas (lot. instinctus paaškinimas, skatinimas) – stereotipiškas elgesys, būdingas tam tikros gyvūnų rūšies individams ir padedantis prisitaikyti prie aplinkos. Instinktų turi ir žmogus. Pagrindiniai: gynybiniai, lytiniai, tėvystės ir motinystės, mitybiniai, orientaciniai, tiriamieji.) yra psichikos varomoji jėga. Jis taip pat psichikos struktūroje išryškino sąmonę (lot. conscientia „žinojimas kartu“) psichikos dalis, apimanti įvairias mentalines būsenas, mintis, emocijas, suvokimą ir prisiminimus. Sąmonė yra intencionali, tai yra nukreipta į išorinį bei iš dalies ir į subjekto į vidinį pasaulį (savimonė).

Svarbiausia sąmonės savybė yra dėmesys, asmeninę pasamonę, kurią sudaro kompleksai ir kolektyvinę pasąmonę, kuri nepriklauso nuo mūsų asmeninio patyrimo. Pasak Jungo, žmogus gimsta ne tuščias, bet su tam tikra parinktimi kažkaip elgtis, jausti, suvokti bei galvoti. Tai paveldima iš protėvių. Kolektyvinę pasamonę sudaro archetipai:

anima – neįsisąmoninta vyro asmenybės moteriškoji pusė

animus – neįsisamoninta moters asmenybės vyriškoji pusė

persona – socialiniai asmenybės vaidmenys

šešėlis – neįsisąmoninta psichikos dalis, kurioje slypi tai, ko asmenybė sau nenori priskirti

savastis – asmenybę reguoliuojantis centras, vientisumo ir harmonijos įsikūnijimas

išmintis – gyvenimiškos išminties ir brandumo įasmeninimas

dievas – galaktinė, psichinės realybės, suprojektuotos į išorinį pasaulį, realizacija

archetipas – universali, visiems žmonėms būdinga mąstymo forma

Asmenybės tipai

Jungas pasiūlė asmenybės tipologiją, išskirdamas du svarbius elementus. Pirmasis, tai asmenybės orientacijos kryptis – intraversija bei ekstraversija. Intravertai yra orientuoti į save, ekstravertai – į išorę. Antrasis, Jungo keturios pagrindinės psichikos funkcijos: pojūčius, mąstymą, jausmus ir intuiciją. Taip sudarydamas aštuonis psichikos tipus – keturi ekstravertai, su dominuojančia mąstymo, jausmų, pojūčių, intuicijos funkcijomis ir analogiškai keturi intravertai, su šiomis funkcijomis.

Parengė A. Vienažindys