KAIP PARUOŠTI GYDOMĄJĮ VANDENĮ?

Vanduo1Tai labai paprasta.

  • Iš anksto ant mažo popieriaus lapelio parašykite ranka Specialų kodavimo tekstą.
  • Į stiklinę įpilkite geriamojo vandens.
  • Padėkite stiklinę ant lapelio su Specialiu kodavimo tekstu.
  • Ir užfiksuokite laiką, reikalingą kodavimui: pakanka 30 sekundžių.
  • Tada lėtai, su sustojimais, įsigilindami į vandens skonį, išgerkite visą vandenį.

Specialus kodavimo tekstas

Viešpatie, meldžiu Tave, pakeisk
Savo Nežemiška Galia
Tą Vandenį,
Kuris yra prieš Tave.Vanduo3
Aš meldžiu jį pašventinti.

Duok savybių Stebuklingo
Balzamo
Dėl Gėrimo ir Apsiprausimo
Aš Tavęs Palaiminimo
Kaip Stebuklo Malonės meldžiu.

Aš prieš Tave, Viešpatie,
Stoviu
Ir Tavo Šviesą iš Aukštumos iššaukiu.
Tikiu aš, Viešpatie. Aš žinau:
Tu girdi viską, ko maldauju.

Svarbu!

Perrašydami tekstą, stenkitės kiekvieną raidę parašyti teisingai ir būtinai laikykitės eilučių rašymo tvarkos.

Tekstas rašomas tik 1 kartą.

Kad raidės neišsitrintų nuo daugkartinio naudojimo, galima perlenkti lapą keturis kartus, kad tekstas būtų viduje.

Ir dar kas.

Ir tai – Svarbiausia. Kai gersite vandens gurkšnius, laikykite mintyse Tik 2 žodžius: myliu ir dėkoju. Neleiskite į savo galvą jokių minčių – pastatykite joms skydą, kol nebus išgertas visas vanduo. Uždarykite kelią į savo galvą bet kokioms mintims – po to pagalvosite. Jūsų galvoje turėtų viešpatauti tik viena mintis. Štai jinai: myliu, dėkoju! Kodėl reikia laikytis būtent šios minties?

Štai kodėl:

Ką gali užkoduotas vanduo?
Ir kokius efektus suteikia vanduo, kuris priėmė informaciją iš koduojančio teksto?

Atidžiai pažiūrėkite čia:

Užkoduotas vanduo suteiks tuos efektus, į kuriuos Jūs Asmeniškai nukreipsite užklausą.

Todėl:

  • Prieš pradėdami gerti koduotą vandenį, suteikite jam aiškią paskyrą.
  • Taip pat nurodykite vandeniui, koks efektas jums reikalingas.

Pavyzdžiui:

Visais atžvilgiais jaučiuosi gerai.Vanduo2

Arba:

Žaizda greitai gyja.

Arba:

Aš greitai užmiegu ir giliai miegu.

Arba:

Aš prisipildau energijos.

Na, ir t. t.

Užkoduotas vanduo įvykdys visus jūsų užsakymus.

Labai svarbu!

Perduodami vandeniui užsakymą, formuluokite NE išvengimo padėtį, bet nurodykite, ką jūs norite gauti kaip rezultatą.

Pavyzdžiui:

NE „nustoja galvos skausmas“, bet „visais atžvilgiais jaučiuosi gerai“.