Apie meilę

Vydūnas apie meilę:

1. Tie, kas tikrai myli, vienas iš kito nieko nenori ir nelaukia. Tesirūpina tik tuo, kaip jam ar jai savo meilę parodyti. Meilė sau nieko nereikalauja, o tik dalina.

2. Kas tikrai myli, nepažįsta nepasitikėjimo. Jis myli taip pat, nepaisant to, kaip mylimoji ar mylimasis į tai atsiliepia.

3. Meilė kyla iš žmogaus branduolio. Nepažindamas savęs, žmogus nežino ir kas yra tikroji meilė.

4. Tikrai save pažinęs žmogus, gyvai jaučiantis savo dvasią-sielą ir jos ryšius su viskuo, kas yra, žino, kad yra vienas, vienui vienas. Jei žmogus to nesuvokia, kaip dažniausiai būna, ir gyvena aklais įprasto gyvenimo papročiais, tai skaudžiausioji tiesa, – kad jis yra vienui vienas – apsireikš jam mirties valandą.

5. Aišku, kad iš meilės kyla visa tai, kas yra. Ji yra visa ko pradžia. Meilė yra patsai kūrėjas. Dievas yra meilė – byloja šventraščiai, o išmintingieji sako, kad meilė yra vienybės sąmonė. Per šią vienybę galima susiliesti su kitu žmogumi, kuris taipogi jaučiasi vieningas su visumos Šaltiniu – Dievu. Nėra kito kelio.